Belastingvrij schenken

Uw periodiek gift levert belastingvoordeel op!
De Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat  eenmalige of periodieke giften voor de donateurs fiscaal aftrekbaar zijn, indien aan de voorwaarden die door de belastingdienst zijn opgesteld, wordt voldaan.

Als u minstens vijf jaar lang een vast bedrag aan Stichting MAX Maakt Mogelijk doneert en dit vastlegt in een overeenkomst met ons, dan is het gehele bedrag (er geldt dan geen drempel) aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De overeenkomst eindigt automatisch na afloop van de door u opgegeven periode, of bij overlijden van u of uw partner.

U kunt hier de overeenkomst downloaden waar een aantal gegevens van onze stichting al zijn ingevuld. Nadat u de overeenkomst tweevoudig heeft ingevuld en ondertekend, kunt beide exemplaren aan ons retourneren naar het onderstaande adres (of via een scan naar info@maxmaaktmogelijk.nl), waarna wij de voor ons bestemde informatie eveneens zullen invullen en ondertekenen. Wij sturen vervolgens het exemplaar voor de schenker retour per post voor uw eigen administratie.

Stichting MAX Maakt Mogelijk
Postbus 671
1200 AR Hilversum

Klik hier voor de overeenkomst

Ook kunt u via MAX Maakt Mogelijk een set documenten toegestuurd krijgen. Bel 035-6775488 of stuur een e-mail naar info@maxmaaktmogelijk.nl om de documenten of meer informatie aan te vragen.