Hartelijk dank!

Uw donatie wordt zeer op prijs gesteld.

Fantastisch dat u wilt bijdragen. Via de publicaties op de website en onze nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt verstuurd houden wij de donateurs op de hoogte van onze projecten in binnen- en buitenland.

Schenken met belastingvoordeel

Wit u het werk van MAX Maakt Mogelijk voor meerdere jaren steunen? Dan kunt u gebruik maken van belastingvoordeel. Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat als u voor minimaal vijf jaar een periodieke schenking doet, u met de ‘Overeenkomst Periodieke Gift in Geld’ aftrek kunt genieten van uw belastbaar inkomen ongeacht de hoogte van uw gift.

Wilt u meer informatie over schenken met voordeel? Stuur dan een mail naar info@maxmaaktmogelijk.nl. Wilt u meteen een schenkingsovereenkomst afsluiten? U kunt hieronder de overeenkomst downloaden waar een aantal gegevens van onze stichting al zijn ingevuld. Nadat u de overeenkomst tweevoudig heeft ingevuld en ondertekend, kunt beide exemplaren aan ons retourneren naar het onderstaande adres (of via een scan naar info@maxmaaktmogelijk.nl), waarna wij de voor ons bestemde informatie eveneens zullen invullen en ondertekenen. Wij sturen vervolgens het exemplaar voor de schenker retour per post voor uw eigen administratie.

Stichting MAX Maakt Mogelijk
Postbus 671
1200 AR Hilversum

Klik hier voor de overeenkomst

Indien u een donatie via iDEAL heeft overgemaakt, verschijnt op uw bankafschrift de vermelding van rekeningnummer NL56 DEUT 0265 1864 20 met als begunstigde ‘MAX Maakt Mogelijk by Buckaroo’.
Buckaroo is onze betaalprovider die de betaling via iDEAL mogelijk maakt. Uw donatie komt via deze rekening per direct in zijn geheel op de rekening van de stichting terecht.

Bekijk de projecten van MAX Maakt Mogelijk