In Roemenie maakt Viorel het verschil voor de mensen die arm, oud en ziek zijn. Zonder hem zouden honderden ouderen na hun ziekenhuis-opname weer de straat op moeten. Inmiddels zorgt Viorel voor 450 mensen. Onlangs kon Viorel een nieuw onderkomen krijgen waar plek is voor 50 ouderen. Maar dit moet nog worden ingericht. MAX Maakt Mogelijk wil met hulp van donateurs helpen.

In 2011 komt MAX Maakt Mogelijk voor het eerst in contact met Viorel Pasca in Dumbrava, Roemenië, die sinds 2006 tientallen dakloze en zieke ouderen provisorisch op zijn privéterrein huisvest. Het aantal plekken voor bedden op zijn eigen terrein is al snel vol. MAX Maakt Mogelijk koopt daarom meerdere gebouwen aan zodat Viorel de hulp kan uitbreiden. In totaal verzorgt Viorel 450 mensen.

Regelmatig ontvangt hij etenswaren of andere goederen van mensen of bedrijven uit het hele land die iets over hebben of van weldoeners in de buurt. Voor de dagelijkse kosten is Viorel volledig afhankelijk van donaties, bijvoorbeeld om de 50 medewerkers die de mensen verzorgen een vergoeding te kunnen betalen. Voor zo’n 200 bewoners die incontinentiemateriaal nodig hebben. En voor de verwarming van de vele huizen in de winter.

In de afgelopen jaren heeft Viorel steeds laten zien: Als er iemand aanklopt en vraagt om hulp, kan hij geen “nee” zeggen. Een geweldig mens die het verdient om door MAX Maakt Mogelijk geholpen te worden!

Vlakbij de opvang ligt de provisorische begraafplaats. De meeste ouderen die bij Viorel komen zijn al ziek. De dood is onvermijdelijk en daarom liggen er al 600 mensen begraven die ooit bij Viorel onderdak kregen. In de tv-uitzending van 27 november 2021 is te zien dat Viorel al deze mensen zelf naar hun laatste rustplaats brengt.

Ouderenproblematiek Roemenië

Roemenië behoort sinds 2007 bij de Europese Unie. Dit zou moeten betekenen dat de zorg voor zieke ouderen sindsdien beter is geregeld. Maar niets is minder waar.
Ouderen met kleine pensioenen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kunnen vaak geen beroep doen op de hulp van hun kinderen of overige familieleden. Soms wonen de kinderen ver weg, werken in het buitenland of het lot van hun ouders laat ze onverschillig. Zorg voor elkaar, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, bestaat er nog nauwelijks. Veel Roemenen hebben nog de postcommunistische mentaliteit: ieder voor zich en de staat voor ons allen. In veel bejaardenhuizen van de overheid willen de Roemeense ouderen over het algemeen niet dood gevonden worden. De tehuizen zijn verpauperd, de zorg is er minimaal en gekwalificeerd personeel ontbreekt. Voor veel Roemenen betekent oud worden afglijden in vergetelheid en stille armoede.

Daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Daarom blijft Viorel Pascal zich met minimale middelen inzetten voor mensen die zijn hulp het hardst nodig hebben. MAX Maakt Mogelijk blijft hem daarbij steunen omdat hij deze thuislozen een menswaardige oude dag biedt zodat ze niet op straat hoeven te sterven.

Alle projecten