In 2011 komt MAX Maakt Mogelijk voor het eerst in contact met Viorel Pasca in Dumbrava, Roemenië, die sinds 2006 tientallen dakloze en zieke ouderen provisorisch op zijn privéterrein huisvest. Het aantal plekken voor bedden op zijn eigen terrein is met 45 vol. MAX Maakt Mogelijk koopt daarom drie gebouwen aan, waaronder twee in het naastgelegen dorp Tinca. In totaal kunnen daar 180 ouderen gehuisvest en verzorgd worden.

Nu, 10 jaar later, kan hij mede dankzij de financiële steun van MAX Maakt Mogelijk, inmiddels 450 mensen onderdak, een bed en verzorging bieden. Viorel is met zijn opvang volledig afhankelijk van donaties en kan iedere euro gebruiken om deze mensen te verzorgen.

Ouderenproblematiek Roemenië

Roemenië behoort sinds 2007 bij de Europese Unie. Dit zou moeten betekenen dat de zorg voor zieke ouderen sindsdien beter is geregeld. Maar niets is minder waar.
Ouderen met kleine pensioenen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kunnen vaak geen beroep doen op de hulp van hun kinderen of overige familieleden. Soms wonen de kinderen ver weg, werken in het buitenland of het lot van hun ouders laat ze onverschillig. Zorg voor elkaar, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, bestaat er nog nauwelijks. Veel Roemenen hebben nog de postcommunistische mentaliteit: ieder voor zich en de staat voor ons allen. In veel bejaardenhuizen van de overheid willen de Roemeense ouderen over het algemeen niet dood gevonden worden. De tehuizen zijn verpauperd, de zorg is er minimaal en gekwalificeerd personeel ontbreekt. Voor veel Roemenen betekent oud worden afglijden in vergetelheid en stille armoede.

Daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Daarom blijft Viorel Pascal zich met minimale middelen inzetten voor mensen die zijn hulp het hardst nodig hebben. MAX Maakt Mogelijk blijft hem daarbij steunen omdat hij deze thuislozen een menswaardige oude dag biedt zodat ze niet op straat hoeven te sterven.

Status project

December 2020: vanuit heel Roemenië worden nog steeds arme en zieke daklozen bij Viorel gebracht. Onder hen bevinden zich ook ouderen die na een ziekenhuisopname nergens naar toe kunnen voor verder herstel en op straat worden gezet. Viorel zorgt inmiddels voor 450 mensen die verspreid over zo’n 18 huizen en gebouwen wonen. Regelmatig ontvangt hij etenswaren of andere goederen van mensen of bedrijven uit het hele land die iets over hebben of van weldoeners in de buurt.

Voor de dagelijkse kosten is Viorel volledig afhankelijk van donaties, bijvoorbeeld om de 50 medewerkers die de mensen verzorgen een vergoeding te kunnen betalen. Voor zo’n 200 bewoners die incontinentiemateriaal nodig hebben. En voor de verwarming van de vele huizen in de winter.

In de afgelopen jaren heeft Viorel steeds laten zien: Als er iemand aanklopt en vraagt om hulp, kan hij geen “nee” zeggen. Een geweldig mens die het verdient om door MAX Maakt Mogelijk geholpen te worden!

Alle projecten