Over stichting MAX Maakt Mogelijk

Naam: Stichting MAX Maakt Mogelijk
IBAN: NL33 INGB 000 000 4567
BIC: INGBNL2A
Postadres: Postbus 671, 1200 AR Hilversum
KvK: 27286378 , met statutair vestigingsadres Hilversum K.v.K.
ANBI nummer: 51434
RSIN nummer: 816858986

Doelstelling

Stichting MAX Maakt Mogelijk (MMM) is opgericht op 13 maart 2006 en heeft als doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van ouderen in de samenleving. Om die doelstelling te bereiken initieert, realiseert en ondersteunt de stichting projecten om de leefomstandigheden van met name ouderen substantieel te verbeteren. Wensen op dit terrein van individuele ouderen worden soms ook vervuld. De stichting kijkt niet alleen naar de leefsituatie van kwetsbare ouderen in Nederland, maar heeft met name aandacht voor de mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan de randen van Europa en daarbuiten; ongeacht etnische afkomst, religie of politieke overtuiging. Daarnaast wil MAX Maakt Mogelijk het publiek bewustmaken van de leefsituatie waarin de armste ouderen leven.

ANBI

Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften van donateurs en sponsors volgens voorwaarden van de Belastingdienst fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI formulier downloaden

Klik hier voor het ANBI formulier publicatieplicht fondsenwervende organisaties

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 2 onafhankelijke leden. De heer M. Kroese, voorzitter (alleen/zelfstandig bevoegd) en bestuurslid mevrouw G. Oosterhoff. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

NGO

Op 6 oktober 2015 was de oprichting van NGO MAX Face Posibilul (MFP) in Moldavië een feit. De NGO die in het Roemeens dezelfde naam draagt als de stichting in Nederland, is opgericht om de werkzaamheden in Moldavië beter te kunnen begeleiden en controleren.

Directeur van MAX Face Posibilul is onze medewerker in Moldavië, Veaceslav (Slavic) Motricala.

Werkwijze

De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen voor zowel binnenlandse- als buitenlandse projecten ten behoeve van kwetsbare ouderen. Het betreffen aanvragen voor groepen ouderen, maar ook voor een klein project voor een individuele oudere. De aanvragen worden geselecteerd volgens tevoren vastgestelde criteria die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting.

Criteria projecten 

De stichting gaat de financiering van buitenlandse projecten in principe voor een jaar aan. Er zijn ook projecten die voor een langere periode worden ondersteund. Vanaf de eerste dag dat een buitenlands project is goedgekeurd, is het beleid van de stichting erop gericht dat het project indien mogelijk in de toekomst zelfstandig kan worden voortgezet.

Indien op een project meer geld wordt ontvangen dan nodig, gaat het teveel naar de uitbreiding van het project, naar keuze dan voor meerdere begunstigden of voor een langere termijn. Het surplus kan ook worden ingezet op een gelijkwaardig project elders.

 

De voorkeur gaat uit naar het initiëren en ondersteunen van projecten en/of inwilligen van een wens waarbij:

Voor buitenlandse projecten zijn de belangrijkste trefwoorden, bed, bad en brood.

Televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk

Van een aantal projecten worden ter plaatse televisieopnamen gemaakt.

Met het uitzenden van deze reportages in het televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk van Omroep MAX is er tevens aandacht voor fondsenwerving voor de stichting. Presentator van het programma is Jan Slagter. Omroep MAX is redactioneel verantwoordelijk voor het programma.

Alle kosten voor het maken van de afleveringen voor het tv-programma MAX Maakt Mogelijk van Omroep MAX zijn voor rekening van de omroep en komen niet ten laste van de stichting.