Op drie uur vliegen van Nederland zijn er nog altijd honderden ouderen die geen stromend water hebben. Ze moeten elke dag naar de rivier lopen om daar water te halen. Sommigen moeten zelfs iemand betalen om water te halen. En dat met een pensioentje van een paar tientjes. Onvoorstelbaar. Maar in Moldavië is het de dagelijkse realiteit.

De mensen in Stefanesti halen nu vaak water uit ondiepe putten, die verontreinigd zijn. Het probleem is nog ernstiger tijdens de warme zomermaanden, omdat de putten dan uitdrogen en er helemaal geen water in het dorp voorhanden is.

Iedere zomer keert dit probleem terug en moeten de mensen het bergdorp uit om met emmers en tonnen water uit (de naastgelegen waterput bij) de rivier te halen.

Schoon drinkwater is voor iedereen een eerste levensbehoefte. Ook voor de ouderen in Moldavië die juist zomers met hoge temperaturen extra kwetsbaar zijn en geregeld met uitdrogingsverschijnselen worden aangetroffen.

Het kost 424 euro om 1 huis aan te sluiten op de waterleiding en een gootsteen te plaatsen. Een onoverbrugbaar bedrag voor  ouderen die moeten rondkomen van een pensioen van 47 euro.

Het gaat om 267 ouderen die zeer arm zijn en moeite hebben om rond te komen. Met een wateraansluiting zou een grote last van hun schouders vallen. Het zou een einde betekenen van een stressvolle situatie om op een zeker moment zonder water te zitten.

Om niet te spreken over de lichamelijke belasting. Zoals de 82-jarige Maria (zie foto). Zij moet een uur heen en een uur terug lopen om zelf met een emmer water te sjouwen waar ze thuis alles mee moet doen.

Help de ouderen in Moldavië aan schoon drinkwater!

Alle projecten