Beelden van slachtoffers die met hun schamele bezittingen door het water lopen, ze domineren al dagen ons nieuws. De extreme regen zet grote delen van Pakistan blank.
Voor veel mensen in Limburg zullen de foto’s van deze ramp herinneringen oproepen aan juli vorig jaar, toen grote delen van Limburg onder water stonden.
De gevolgen voor de bewoners in Limburg waren groot, maar de arme mensen in Pakistan zullen zonder steun hier nauwelijks overheen komen. Wanhopig proberen miljoenen Pakistanen te redden wat er te redden valt. Vee wordt gevangen en er zijn zelfs mensen bezig modderige stenen van weggespoelde huizen terug te vinden.

Pakistan wordt wereldwijd gezien als een van de kwetsbaarste landen voor klimaatverandering. Terwijl Europa te kampen heeft met extreme droogte, gaat Pakistan gebukt onder één van de heftigste overstromingen uit de geschiedenis. Op 29 augustus wordt bekend gemaakt dat 1061 mensen het leven hebben verloren en velen zijn vermist. Vanwege weggespoelde bruggen en wegen zijn getroffenen afgesneden van de bewoonde wereld, waardoor het dodental vast hoger ligt. Veel van de getroffenen zijn weggetrokken naar gebieden waar het water niet kwam. Maar hebben een dringend tekort aan o.a. voedsel en medicijnen.

Het “MAX-huis” voor opvang voor ouderen
In 2010 heeft MAX Maakt Mogelijk samen met Stichting Saviour’s Welfare, later ondergebracht in Stichting PECA, een gezondheidscentrum annex dagopvang gerealiseerd in de grote sloppenwijk Khaliq Nagar. Hier worden gratis basismedicijnen verstrekt, er is een spreekkamer voor een arts en zelfs gelegenheid om te douchen. Sindsdien was er regelmatig contact en ondersteunde MAX Maakt Mogelijk door bij te dragen aan de koop van een huisje waar nu 10 ouderen worden opgevangen en waar mensen uit de sloppenbuurten elkaar ontmoeten.
Uw hulp is dringend nodig!

Contactpersoon Sylvester Bhatti, verbonden aan PECA, is op 31 augustus 2022 teruggekeerd van zijn reis naar Lahore en kon met eigen ogen zien hoe nijpend de situatie is. “Het is ongelooflijk hoe de overstroming ruim 40% van de hoofdwegen heeft weggevaagd” vertelt Sylvester nog ontdaan. Niet onbegrijpelijk want Sylvester heeft tijdens zijn terugreis aan den lijve ondervonden hoe het is om tot je middel in het water te moeten staan. De auto waarin hij reed begaf het en moest geduwd worden. “Ik stond werkelijk tot aan mijn middel in een open riool”.

Het is dan ook niet gek dat momenteel twee op de drie personen ernstige diarree, een huidaandoening, of zelfs Cholera heeft.
Er is een zeer groot tekort aan medicijnen en voedsel. De oogst van rijst is mislukt en zwarte handel steekt de kop op. Rijst kost nu hetzelfde als in Nederland en is onbetaalbaar geworden. MAX Maakt Mogelijk wil met uw hulp voedselpakketten uit laten delen aan de slachtoffers. Nog nooit was dit zo urgent. Sylvesters noodkreet aan MAX Maakt Mogelijk is helder “Ik hoop dat wij snel hulp mogen ontvangen, anders zullen veel mensen sterven van de honger!”
Een voedselpakket kost € 32,00
Help mee en doneer hier aan MAX Maakt Mogelijk voor Pakistan.

Alle projecten