De extreme moessonregens zette in augustus 2022 grote delen van Pakistan blank en tot de dag van vandaag heeft dit grote gevolgen voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Huizen zijn onbewoonbaar en de tweede ramp volgt meteen. Want als gevolg van de hevige regenval staan grote stukken landbouw-gebied onder water. Hierdoor is de oogst volledig mislukt en dat betekent: geen voedsel voor komend seizoen! MAX Maakt Mogelijk deelt in samenwerking met een lokale hulporganisatie voedselpakketten uit aan 900 ouderen en gezinnen. Het is de enige hulp die de mensen krijgen. Helaas blijkt dat enkele maanden na de watersnoodramp de nood nog steeds ontzettend hoog is. Helpt u mee?

Pakistan wordt wereldwijd gezien als een van de kwetsbaarste landen voor klimaatverandering. Terwijl Europa te kampen heeft met extreme droogte, gaat Pakistan gebukt onder één van de heftigste overstromingen uit de geschiedenis. Na de laatste grote overstroming die in augustus 2022 plaatsvond, hebben ruim 1065 mensen het leven verloren en velen zijn nog steeds vermist. Vanwege weggespoelde bruggen en wegen zijn getroffenen afgesneden van de bewoonde wereld, waardoor het dodental vast hoger ligt. Veel van de getroffenen zijn weggetrokken naar gebieden waar het water niet kwam. Maar dat deze mensen de dans zijn ontsprongen is alles behalve waar, zij hebben al maanden een dringend tekort aan o.a. voedsel en medicijnen.

Ouderen opvang 

In 2010 heeft MAX Maakt Mogelijk samen met Stichting Saviour’s Welfare, later ondergebracht in Stichting PECA, een gezondheidscentrum annex dagopvang gerealiseerd in de grote sloppenwijk Khaliq Nagar. Hier worden gratis basismedicijnen verstrekt, er is een spreekkamer voor een arts en zelfs gelegenheid om te douchen. Sindsdien was er regelmatig contact en ondersteunde MAX Maakt Mogelijk door bij te dragen aan de koop van een huisje waar nu 10 ouderen worden opgevangen en waar mensen uit de sloppenbuurten elkaar ontmoeten.
Uw hulp is dringend nodig!

Contactpersoon Sylvester Bhatti, verbonden aan PECA, is na de watersnoodramp in augustus teruggekeerd van zijn reis naar Lahore en kon met eigen ogen zien hoe nijpend de situatie is. “Het is ongelooflijk hoe de overstroming ruim 40% van de hoofdwegen heeft weggevaagd” vertelt Sylvester nog ontdaan. Niet onbegrijpelijk want Sylvester heeft tijdens zijn terugreis aan den lijve ondervonden hoe het is om tot je middel in het water te moeten staan. De auto waarin hij reed begaf het en moest geduwd worden. “Ik stond werkelijk tot aan mijn middel in een open riool”.

Het is dan ook niet gek dat momenteel twee op de drie personen ernstige diarree, een huidaandoening, of zelfs Cholera heeft.
Er is een zeer groot tekort aan medicijnen en voedsel. De oogst van rijst is mislukt en zwarte handel steekt de kop op. Rijst kost nu hetzelfde als in Nederland en is onbetaalbaar geworden. MAX Maakt Mogelijk wil met uw hulp voedselpakketten uit laten delen aan de slachtoffers. Nog nooit was dit zo urgent. Sylvesters noodkreet aan MAX Maakt Mogelijk is helder “Ik hoop dat wij snel hulp mogen ontvangen, anders zullen veel mensen sterven van de honger!”

900 voedselpakketten voor slachtoffers van de watersnoodramp

Dankzij de ontvangen donaties op de artikelen in MAX Magazine, kon onze hulpverlening begin september aan 450 mensen voedselpakketten verstrekken. Medio oktober kon de tweede zending voor 450 mensen worden klaargemaakt. Maar voorlopig blijft hulp met medicijnen en voedsel dringend nodig. MAX Maakt Mogelijk kan dit één op één organiseren met de MAX hulppost in Lahore.

Uw hulp is daarbij hard nodig! Een voedselpakket kost € 32,00
Help mee en doneer hier aan MAX Maakt Mogelijk voor Pakistan.

Alle projecten