Hieronder een voorbeeld van een casus die door de Soresdienst begeleidt wordt:

Mevrouw B werkt als schoonmaakster. Door een recente medische fout kan ze nog maar moeilijk lopen. Daardoor kan ze minder werken en bouwt ze schulden op. Thuis ontvangt ze mantelzorg, maar ze heeft ook aanpassingen nodig in haar huis. Hiervoor doet zij een aanvraag bij de gemeente. Deze vindt echter dat Mevrouw B maar moet verhuizen naar een andere woning. Dit zou voor Mevrouw B betekenen dat zij wordt losgetrokken uit haar sociale omgeving en dat zij haar mantelzorg kwijtraakt.

De cliëntcoach van de Soresdienst laat een vrijwilliger langsgaan bij mevrouw B voor een eerste gesprek. Aan de hand van het intakeverslag brengt de cliëntcoach de juridische mogelijkheden in kaart om de deelproblemen van mevrouw B effectief mee te lijf te gaan. Zij zorgt voor begeleiding in het medisch-juridische traject en het WMO-traject met de gemeente. De vrijwilliger gaat waar nodig en aangestuurd door de cliëntcoach gesprekken aan met de arts, de gemeente en (schuldhulp)instanties. Met deze aanpak verbindt de Soresdienst juridische acties aan concrete oplossingen voor mevrouw B.